Beëdigd tolk
Nederlands -> Duits, Duits -> Nederlands, Nederlands -> Spaans, Spaans -> Nederlands

Ik ben beëdigd tolk in de talen Nederlands, Duits en Spaans. Ik ben daarmee inzetbaar voor rechtbanken, gerechtshoven, politie en in het notariaat. Ik treed als tolk op in civiele zaken en in het bestuurs-, straf- en kantonrecht. Bij de notaris tolk ik onder meer bij het verlijden van hypotheek- en leveringsakten, volmachten en testamenten. Ook ben ik werkzaam als tolk op internationale conferenties, presentaties, rondleidingen, vergaderingen, bij onderhandelingen en huwelijksvoltrekkingen.
Ik ben inzetbaar als simultaan, consecutief en gesprekstolk.

Beëdigd vertaler
Nederlands -> Duits, Duits -> Nederlands, Nederlands -> Spaans, Spaans -> Nederlands

Ik zorg voor de (beëdigde) vertaling van uw persoonlijke, juridische, technische, medische en literaire documenten. Daarbij kunt u denken aan een geboorteakte, diploma, VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), huwelijks- en scheidingsakte, koopakte, bijsluiter en gebruiksaanwijzing. Eveneens heb ik ervaring in het vertalen van filmscenario’s (desgewenst in Final Draft) en literaire werken.

Docent
Nederlands, Nederlands voor anderstaligen, Duits, Spaans en Engels

Ik geef lessen Nederlands, Duits, Spaans en Engels aan scholieren, studenten, volwassenen en expats. Privéles behoort ook tot de mogelijkheden. Ik werk eveneens als docent op een internationaal taleninstituut en een Rotterdams gymnasium.


 

 
      S.B. Wadman, Vertaler & Tolk, E: info@brittwadman.com, M: +31 (0)6 33816037, T: +31 (0)10 8423146